Stiftelsen Fagertun Norsk Folkehjelp er en privat barneverninstitusjon drevet av en stiftelse tilknyttet 3 lokale lag av Norsk Folkehjelp. Institusjonen ble grunnlagt i 1971 og ligger i Brumunddal i Ringsaker kommune. Vi har som hovedmålsetting å yte omsorg og behandling til ungdom i alderen 15 - 20 år .

Vi har i dag avtale med BUF-etat. Antall godkjente statlige plasser: 11