Soldaritet

Vi har solid ideologisk forankring gjennom vårt eierskap. For Norsk Folkehjelp er solidaritet og antirasisme viktige ledestjerner, og Fagertun Hybelhus er erklært som en rasismefri sone. For oss er det også viktig å engasjere ungdommene i solidaritetsarbeid. I mange år har vi sammen med Stange Ungdomshjem hatt et hjelpeprosjekt rettet mot Litauen. For å skaffe penger til barn og unge som vokser opp ut langt vanskeligere kår og forhold enn våre ungdommer har vi bidratt med penger og gaver til barn og unge på barnehjem. 
Prosjektet går ut på å bruke tre uker til solidaritetsarbeid, og ved å jobbe tjener ungdommene penger som gis som gave samtidig som de tjener penger til en liten 7 dagers ferie som avvikles i forbindelse med turen til barnehjemmet.
I løpet av de 13 år prosjektet har blitt gjennomført, er det totalt samlet inn over en kvart million kroner. 
Solidaritetsprosjektet har vakt står oppmerksomhet, og har fått mye anerkjennelse, blant annet er prosjektet tildelt en solidaritetspris.